Privacyverklaring

Privacyverklaring WaarVergaderen.nl

Voor WaarVergaderen.nl, onderdeel van WebLab.nl B.V., is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonsgegevens waar wij de beschikking over krijgen, worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en voor welke doeleinden wij dat doen.

Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-08-2019.

Bij onze verzameling en verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, in de gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bekijk hier onze Privacyverklaring als download beschikbaar (PDF, 123KB)